Hình thức thanh toán

  • Ngân hàng: Vietcombank
  • Chủ TK: Trần Trung Hiếu
  • Số TK: 0531 002 497 907
  • Chi nhánh: Vietcombank chi nhánh Đông Sài Gòn
  • Ngân hàng: Agribank
  • Chủ TK: Trần Trung Hiếu
  • Số TK: 6380 205 421 012
  • Chi nhánh: Agribank Chi nhánh Bình Thạnh